Edukacja waldorfska | Założenia

Podstawy pedagogiki waldorfskiej


Nasza szkoła nawiązuje do długiej tradycji szkół waldorfskich, które już od ponad 85 lat rozwijają się w Europie i na świecie. Pierwsza tego typu szkoła powstała w 1919 roku w Stuttgarcie w pomieszczeniach należących do fabryki papierosów Waldorf – Astoria (stąd popularne określenie – waldorfska). Aktualnie na świecie działa około 900 takich placówek.

 

Pedagogika waldorfska postrzega człowieka bardzo wszechstronnie. W przeciwieństwie do myśli wywodzącej się od J. Locke’a, że człowiek rodzi się jako tabula rasa, przyjmuje ona, iż dziecko przychodząc na świat przynosi ze sobą duchową indywidualność, zdolności, zalążki idei, a rolą nauczyciela jest pomóc mu je rozwijać. Szkoła stara się dostosować treści kształcenia oraz plan lekcji do potrzeb i budzących się zdolności oraz potrzeb dziecka.

 

Celem nauczania nie jest kształcenie wąsko pojętych specjalistów, lecz edukacja ludzi o szerokich zainteresowaniach, o wszechstronnie rozwiniętej wiedzy i umiejętnościach, otwartych, podchodzących do życia twórczo, aktywnie, z entuzjazmem i stałą potrzebą rozwijania się.

 

Nauczanie w szkole waldorfskiej

 

Myślenie przychodzi dziecku najłatwiej rano, dlatego dzień rozpoczynają przedmioty wymagające wiedzy oraz rozumienia i wyobraźni. Każdy z nich realizowany jest w formie tzw. lekcji głównej przez 3-4 tygodnie. Tak uczy się w cyklach matematyki, języka polskiego, geografii, historii, biologii, fizyki, chemii. Potem następują przedmioty, które wymagają powtarzania: języki obce, gimnastyka, muzyka, prace ręczne, zajęcia warsztatowe i religia.


W szkole waldorfskiej do klasy piątej włącznie nie ma ocen cyfrowych, drugoroczności, a świadectwa zawierają ocena opisową.

 

Trzy razy do roku odbywają się Święta Szkoły, które są okazją do spotkania całej społeczności szkolnej. Społeczność szkolna spotyka się także podczas Dożynek, Jarmarku, Jasełek. Dzieci od I do VI klasy prowadzone są przez jednego wychowawcę, który uczy głównych przedmiotów. Nie używa on z reguły środków audiowizualnych, lecz prawdziwie ludzkiego narzędzia komunikacji, jakim jest mowa. Jego entuzjazm, chęć rozwoju, radość z dzielenia się wiedzą z dziećmi i zachwyt nad światem pobudza uczniów do nauki i samodzielności.

 

W szkole waldorfskiej już od pierwszej klasy uczy się języków obcych ( w szkole warszawskiej języka angielskiego i niemieckiego). Dzieci uczą się obcej mowy, tak jak każde małe dziecko uczy się mowy ojczystej – przez słuchanie i powtarzanie, przez uczenie się na pamięć wierszyków, piosenek i rymowanych wyliczanek, przez zabawę. Dopiero w starszych klasach piszą, czytają, tłumaczą.

 

Nie ma w szkołach waldorfskich podręczników. Nauczyciel wiele opowiada, a pięknie ozdobione zeszyty dzieci stają się podręcznikami. W starszych klasach nauczyciel korzysta z wielu źródeł i uczy także swych uczniów wyszukiwania wiadomości, posługiwania się materiałami źródłowymi. Może wykorzystać dobre podręczniki ogólnodostępne.