Rekrutacja

Zapisy do szkoły waldorfskiej w Warszawie

 

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym dla Rodziców w dniu 24 lutego, o godzinie 10:00. Dzieci mają w tym czasie lekcję próbną.

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy zapisać się wcześniej w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (22) 6355050.

Konieczne jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100zł, którą należy wpłacić  do 20.02.208 roku na konto szkoły z opisem przelewu:" imię nazwisko dziecka, rekrutacja do 1 klasy", dowód wpłaty prosimy przynieść na spotkanie 24 lutego 2018r.

(Numer konta: 45 1020 1185 0000 4002 0016 8534 PKO PB XVIII O/W-wa).

 

Następnym etapem są spotkania indywidualne z Rodzicami i dziećmi według wcześniej ustalonego grafiku.

Przez cały rok szkolny możliwe jest zapisanie dziecka do pozostałych klas po uprzednim spotkaniu z nauczycielem wychowawcą  zainteresowanych Rodziców wraz z dzieckiem.

 

Procedury przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

Waldorfskiej Szkoły Podstawowej nr 71

ul. Wolność 2a, 01-018 Warszawa

 

 1. Nabór do I klasy SP organizuje grupa nauczycieli wyłoniona spośród Kolegium.
 2. Rodzice zapisują Dziecko w sekretariacie podając następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • numery telefoniczne;
 • adresy mailowe.

       3. Na pierwsze spotkanie zapraszamy Rodziców z dzieckiem. Kandydat uczestniczy w lekcji próbnej, zaś Rodzice biorą udział w spotkaniu    informacyjnym

 1. Podczas spotkania Rodzice otrzymują  podstawowe informacje o szkole oraz formularze do wypełnienia.
 2. W lekcji próbnej uczestniczy jedna osoba prowadząca zajęcia oraz co najmniej dwóch obserwatorów.
 3. Po zakończeniu lekcji próbnej Dzieci zapraszane są do świetlicy.
 4. Po pierwszym spotkaniu następuję wstępne ustalenie listy Dzieci, które zostaną zaproszone na spotkania indywidualne w dalszym etapie rekrutacji
 5. Osoba organizująca nabór zawiadamia rodziców o wstępnych decyzjach szkoły.
 6. W przeciągu kilku dni odbywa się obowiązkowe spotkanie dla zaproszonych Rodziców  poświęcone pedagogice waldorfskiej i udzieleniu odpowiedzi na pytania Rodziców.
 7. W kolejnych tygodniach organizowane są spotkania indywidualne. W oddzielnych pomieszczeniach przeprowadzane są rozmowy z Rodzicami Dziecka oraz spotkanie badające  gotowość szkolną kandydatów.

Przebieg spotkań indywidualnych:

 • Jedna lub dwie osoby przeprowadzają rozmowy z Rodzicami.
 • W spotkaniu może wziąć udział od jednego do trojga Dzieci.
 • Po zakończeniu cyklu spotkań podejmuje się wstępne decyzje, zestawiając w całość informacje i wnioski z rozmów z Rodzicami i z obserwacji Dzieci.
 • Uogólnione wnioski ze spotkań indywidualnych przedstawia się Kolegium, aby  wspólnie podjąć ostateczne decyzje.
 • Po zakończonym naborze powiadamia się Rodziców i zaprasza do podpisania umów przygotowanych przez Zarząd TRPRS.
 1. W sytuacji dużej liczby kandydatów tworzona jest lista rezerwowa. Dzieci, które nie uczestniczyły w naborze rozpatrywane są w drugiej kolejności.

 

 

Nabór do oddziału przedszkolnego prowadzą nauczycielki odpowiedzialne za grupę przedszkolną zapraszając wcześniej zapisane osoby na spotkanie informacyjne według ustalonego terminu.

Zapisów również należy dokonywać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu (22) 6355050 oraz (22) 6321658

 

Opłaty obowiązujące w bieżącym roku szkolnym sa następujące:

 

 • 1000 zł wpisowe
 • 930 zł czesne płatne przez 12 miesięcy
 • 790 zł czesne za drugie dziecko
 • 550zł czesne za  trzecie dziecko
 • 600 zł czesne za oddział przedszkolny płatne przez 10 miesięcy (pobyt dziecka do godziny 13.30)
 • 800zł czesne za oddział przedszkolny płatne przez 10 miesięcy (pobyt dziecka powyżej godziny 13.30 do 17)
 • 100 zł  opłata za świetlicę przez 12 miesięcy
 • opłata za ubezpieczenie