Rada Rodziców Szkoły Waldorfskiej

Rada Rodziców jest organem wspomagającym działalność szkoły. Jej członkami są przedstawiciele rodziców każdej klasy wybierani w tajnych wyborach na okres jednego roku. Kompetencje Rady Rodziców są określone w statucie szkoły.

 

Rada Rodziców Szkoły Waldorfskiej w Warszawie

 

Przewodnicząca – Helena Orzechowska

 

Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Medyńska

 

Wiceprzewodniczący – Bartosz Grudowski

 

Skarbnik – Dorota Szcześniak–Kosiorek

 

Sekretarz – Anna Sawicka

 

Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

27.10.2017 godz. 17.30
23.11.2017 godz. 18.30
04.01.2018 godz. 17.30
08.02.2018 godz. 17.30
08.03.2018 godz. 17.30
12.04.2018 godz. 17.30
17.05.2018 godz. 17.30