Nauczanie | Artystyczne

Rozwój artystyczny dziecka w szkole waldorfskiej

 

Malowanie

Malowanie odgrywa szczególną rolę w szkole waldorfskiej, podobnie, jak inne przedmioty artystyczne. Oddziałuje ono na sferę uczuciową ucznia. Pomiędzy 7 a 14 rokiem życia dziecko odczuwa potrzebę otrzymywania wszystkiego w sposób artystyczno- obrazowy. Dominującą techniką jest akwarela i malowanie mokrym na mokrym. Już na samym początku daje ona poczucie przestrzeni i przeżycie koloru.

Malowanie jest praktycznym odczuwaniem barwy. Uczy wyczucia tonów i odcieni, harmonii barw. Dzieci, stopniowo wprowadzane w świat poszczególnych kolorów, uczą się poznawać ich swoistość. Barwa, w przeciwieństwie do linii, jest czymś żywym. Malowanie na lekcji ma być przede wszystkim doświadczeniem jakości koloru, a nie przedmiotowym odwzorowywaniem rzeczywistości. Z każdym kolorem wiążą się bowiem inne odczucia.

To właśnie wyobraźnia może się uaktywniać podczas tych lekcji i być dla dzieci źródłem odkrywania nowych doznań.

 

Muzyka

 

Muzyka jest jednym z najlepszych środków ekspresji, działających kształtująco. Dlatego też nie jest oddzielana od życia, ale przeżywana jako coś odwiecznie ludzkiego i towarzyszy uczniom nie tylko na lekcjach muzyki, ale i w ciągu dnia.


Nauczanie muzyki jest zharmonizowane z rozwojem dziecka. Dzieci już od najmłodszych lat ćwiczą głos i słuch, nie tylko jako zdolności muzyczne, ale jako element osobowości. Uczą się gry na instrumentach: flety proste, dzwonki chromatyczne itp. W czwartej klasie każde dziecko indywidualnie rozpoczyna naukę gry na instrumencie muzycznym. Swoje zainteresowania muzyczne ma okazję rozwijać w chórze lub zespole instrumentalnym.

 

Prace ręczne

 

W naszej szkole prace ręczne to jeden z przedmiotów artystycznych. Już od pierwszej klasy zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, opanowują różne umiejętności manualne. W szkole podstawowej dzieci uczą się szydełkować, szyć, tkać, haftować, oprócz tego wykonują ine drobne prace. Wyroby wytwarzane na lekcjach powinny mieć charakter użytkowy – służyć zabawie, być częścią ubioru itd.

 

Celem lekcji prac ręcznych jest nie tylko sama nauka robienia na drutach czy szycia, ale rozwijanie cech właściwych określonego etapu rozwoje dziecka. Chodzi tu przede wszystkim o ćwiczenie motoryki rąk, koordynację pracy rąk i oczu, kształtowanie umiejętności, takich jak zaradność, wytrwałość, rzetelność, poczucie estetyki, orientacja w przestrzeni.

 

Warsztaty

 

Warsztaty to jeden z przedmiotów charakterystycznych dla naszej szkoły. Uczniowie stykają się z nim dopiero w 5 klasie. Są to zajęcia artystyczno – rzemieślnicze, w czasie których do pracy wykorzystuje się drewno. Z pozoru twardy i trudny materiał zadziwia swoim ciepłem i plastycznością. Drewno jest czyste i ciekawe, działa na wszystkie zmysły, jest uległe, jednak bywa, że czasem pęka , łamie się i wbija się drzazga w palec. Zadziwia formą, kształtem, dając pole do rozwijania fantazji, kreatywności, swobodnego myślenia; pomaga usprawnić manualność dzieci. Te wszystkie cechy sprawiają , że praca w drewnie jest dla dzieci czymś magicznym, odkrywczym i niepowtarzalnym.

 

Tematy prac pozostają w ścisłym związku z treściami nauczanymi na innych przedmiotach, a jednocześnie pozwalają na swobodny rozwój indywidualnych cech i zainteresowań ucznia.