Co nas wyróżnia | Program

Program nauczania szkoły waldorfskiej

Program nauczania stanowi przemyślane połączenie wymagań podstawy programowej i programu waldorfskiego z pewnymi przesunięciami programowymi na poszczególnych etapach kształcenia. Proces nauczania jest zintegrowany, z wyraźnymi korelacjami międzyprzedmiotowymi i wewnątrzprzedmiotowymi oraz odbywa się w systemie blokowym. Trwające 3-4 tygodnie bloki przedmiotowe, w których naucza się wszystkich podstawowych przedmiotów realizowane są w ramach tzw. lekcji głównej, trwającej codziennie około 2 godziny poranne. Lekcję główną prowadzi nauczyciel wychowawca. Jest ona zbudowana z części rytmicznej, merytorycznej i narracyjnej.

 

Realizowane w szkole waldorfskiej treści nauczania stanowią ważny element wspierania rozwoju dzieci na poszczególnych etapach nauczania, stąd konieczne są pewne ich przesunięcia, np. w nauczaniu historii, które zakłada pewien stopień dojrzałości zdobywanej stopniowo, potrzebne jest powolne budzenie świadomości historycznej poprzez wprowadzanie odpowiednich treści, począwszy od baśni, legend, sag, mitologii różnych narodów aż do historycznego ujmowania świata. Podobnie w nauce przyrody wprowadza się tematy wychodząc od zjawiska do całości. Przedmioty te mają swoją ciągłość, rozwija się i poszerza ich treści w sposób „organiczny” konsekwentnie do klasy 6. Zajęcia z informatyki rozpoczyna się w klasie szóstej.

 

Charakterystyczne dla tej pedagogiki i bardzo ważne z punktu widzenia harmonijnego rozwoju dziecka  są przedmioty artystyczne i praktyczne, takie jak  eurytmia, rysunek form, prace ręczne, warsztaty w drewnie, praktyki w gospodarstwie rolnym. Wymagają one odpowiedniego miejsca w programie i specjalistów nie zawsze będących nauczycielami (w warszawskiej szkole są to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami). Odstępstwo od realizacji podstawy programowej polega na kształceniu zintegrowanym w klasach I-VI oraz nauczaniu blokowym przedmiotów ogólnokształcących.